• page_banner_01
  • page_banner-2

Máy đóng bao tự động Express

  • Máy đóng gói in nhãn quét bưu kiện nhanh

    Máy đóng gói in nhãn quét bưu kiện nhanh

    Máy này có thể được kết nối với hệ thống ERP hoặc WMS.Nó có thể tự động mở túi, tự động quét, tự động in tờ mặt Express, tự động dán tờ mặt Express và tự động niêm phong túi.

    Thường được sử dụng trong gói quần áo, gói trang sức, gói nhu yếu phẩm hàng ngày, gói sản phẩm điện tử, vv. Sau khi túi được niêm phong, nó sẽ được gửi từ biệt qua băng chuyền.Vui lòng tham khảo video Sử dụng túi chuyển phát nhanh cuộn đứt điểm PE, cũng như tấm chuyển phát nhanh cuộn giấy Nhiệt.

ref: _00D361GSOX._5003x2BeycI: ref